Condiții Generale de Vânzare (CGV)

Condiții Generale de Vânzare sau CGV

Definiții

 

Fiecare dintre termenii menționați mai jos va avea următoarea semnificație în aceste Condiții Generale de Vânzare ale societății Parteneriat Online Bricabroc S.R.L./ site-ului www.artportal.ro (denumit în continuare CGV) :

 

Artportal/Firma/Furnizor/Website/Societatea: se referă la societatea Parteneriat Online Bricabroc S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Timișoara, strada Lazar Gheorghe numărul 24, Fructus Plaza, SAD 26, înregistrată la ONRC TIMIȘ, având J35/4706/2021, CUI 45235961, care utilizează, exploatează și operează website-ul www.artportal.ro.

 

Utilizator: se referă la orice vizitator, care are acces la serviciul Parteneriat Online Bricabroc prin intermediul wesite-ului și care consultă și utilizează site-ul artportal.ro. Utilizatorul are libertatea de a alege să creeze un Cont Membru sau un Cont Pro.

 

Cont Membru – utilizator/ofertant particular/vânzător/cumpărător - orice persoană fizică în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează website-ul, fiind interesată de datele, informațiile, anunțurile și/sau serviciile Parteneriat Online Bricabroc S.R.L., precum și orice persoană fizică care achiziționează serviciile furnizate de Parteneriat Online Bricabroc S.R.L. prin intermediul website-ului.

 

Cont Pro - utilizator profesionist - orice persoană fizică autorizată, persoană juridică sau organizații nonprofit care utilizează serviciile  în scopuri legate de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională.

 

Website: se referă la website-ul folosit și  gestionat de societatea Parteneriat Online Bricabroc  S.R.L., accesibil în principal de pe adresa internet www.artportal.ro și care permite utilizatorilor să acceseze serviciul oferit de Parteneriat Online Bricabroc S.R.L. prin internet.

 

Anunț - ofertă publică lansată de un ofertant/utilizator cu scopul de a fi publicată de către firma/furnizor prin intermediul website-ului, cu privire la vânzarea, închirierea, schimbul sau/și donarea unui produs subsumat limitelor impuse de titlurile/categoriile de produse și servicii ale website-ului.

 

Produs – bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin aceste Condiții Generale de Vânzare numite prescurtat CGV.

 

website-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către utilizatori particulari, persoane fizice sau utilizatorii profesioniști, ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul https://www.bricabroc.ro nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții.

 

Zi – zi calendaristică potrivit distincțiilor prevăzute în prezentul document.

 

Anunț cu plată - anunț care poate fi publicat de ofertanți/ utilizatori pe website doar prin plată unei taxe către Furnizor/Firmă.

Serviciul pentru clienți: se referă la serviciul Parteneriat Online Bricabroc de la care un client poate obține informații suplimentare. Acest serviciu poate fi acordat prin e-mail.

 

OBIECT

 

Aceste Condiții Generale de Vânzare (CGV) stabilesc condițiile contractuale aplicabile oricărui utilizator care este conectat sau care nu este conectat la contul său personal, a condițiilor de achiziționare ale opțiunilor plătite, abonamente și a achiziționării de credite de pe site.

Aceste Condiții Generale de Vânzare (CGV) sunt parte integranta din Condițiile Generale de Utilizare (CGU)

 

Acceptare

 

Orice cumpărare/abonament de anunțuri simple, opțiuni de promovare, pachete de anunțuri, pachete cu plată pentru poze suplimentare, opțiuni video, abonamente vitrina și/sau achiziționarea de credite de către un Utilizator/ Particular/ Ofertant/Vânzător/Cumpărător/ Utilizator Profesionist constituie acceptarea deplină a Condițiilor Generale de Utilizare (CGU), a Condiții Generale de Vânzare (CGV), a tarifului, a modului de funcționare și a Politicii de Confidențialitate ale societății Parteneriat Online Bricabroc S.R.L/website-ului www.artportal.ro, în vigoare.

 

Modalități de achiziție pentru opțiuni si credite

 

Abonamentul la una sau mai multe opțiuni plătite este accesibil exclusiv utilizatorilor conectați la contul lor personal de pe site și/sau aplicație.

O opțiune plătită este valabila numai pentru un singur anunț. Prin urmare, nu este posibil să se transfere avantajul unei opțiuni plătite dintr-un anunț in altul.

Este posibil să achiziționați mai multe opțiuni pentru același anunț, simultan sau nu.

Prețul fiecărei opțiuni variază în funcție de tipul de opțiune subscrisă și de categoria de anunț selectată. Lista de prețuri a opțiunilor pe categorii este prezentată în articolul referitor la prețuri.

Utilizatorul cunoaște, înțelege și acceptă faptul că orice anunț plasat într-o categorie care nu corespunde produsului sau serviciului oferit poate fi șters în orice moment de către societate fără compensare sau dreptul la rambursarea sumelor încasate în scopul abonării la opțiunile plătite.

Anunțurile sunt clasificate de website în ordine cronologică, în funcție de data și ora postării lor. În consecință, orice utilizator cunoaște, înțelege și acceptă faptul că prezența în partea de sus a listei sale este doar temporară.

 

Achiziționarea de credite

 

Achiziționarea de credite se efectuează exclusiv din contul personal al Utilizatorului.

Creditele achiziționate fac posibilă abonarea la una sau mai multe opțiuni cu plată, așa cum este descris în aceste Condiții Generale de Vânzare.

Creditele sunt atașate contului personal de la care au fost achiziționate și nu pot fi transferate către alt cont de utilizator. Prețurile aplicate sunt cele în vigoare în ziua achiziționării și pot fi consultate la rubrica „Mod de funcționare si tarif”.

Firma își rezervă dreptul de a-și modifica prețurile în orice moment fără o notificare prealabilă.

Orice Utilizator conectat la contul său poate, să acceseze o ofertă de cumpărare de credite descrisă in acești Termeni și Condiții Generale de Vânzare.

Achiziționarea creditului poate fi făcută în momentul depunerii unui anunț, în momentul abonării la una sau mai multe opțiuni plătite sau din contul de utilizator.

În prezent, nu este posibil să achiziționați credite din aplicație.

Prețurile aplicate sunt cele în vigoare în ziua achiziționării și pot fi consultate la rubrica „Mod de funcționare si tarif”.

Cumpărare de Credite ușurează achiziționările viitoare fără a mai utiliza cardul bancar. In acest mod putem să reducem de o manieră importantă riscul de fraudă.

Fiecare credit are o perioadă de valabilitate de 3 luni, care începe din ziua cumpărării sale.

Orice nouă achiziție de credite nu duce la o nouă perioadă de valabilitate de 3 luni pentru toate creditele valabile ale Utilizatorului.

În consecință, orice credit care nu a fost consumat înainte de sfârșitul perioadei sale de valabilitate de 3 luni va fi șters din contul personal al Utilizatorului, fără posibilitatea de rambursare sau compensare.

Firma nu oferă nici o prelungire a perioadei de valabilitate a unui credit.

Ștergerea unui cont personal are ca rezultat ștergerea creditelor asociate acestui cont. Există mai multe oferte de credit ce pot conține de asemenea si bonusuri in funcție de numărul de credite achiziționate. (1 credit = 1 leu). Oferta de credite este vizibila la rubrica „Mod de funcționare si tarif”.

 

Opțiuni achiziționate

 

Opțiunile pot fi cumpărate, de către orice Utilizator conectat la contul său, de pe site sau din aplicație( dacă aceasta este activă) fie din formularul de publicare, modificare sau extindere a unui anunț, în orice moment pe durata publicării  anunțului, fie din rubrica „Anunțurile mele” din contul personal al Utilizatorului.

Achiziționarea unei opțiuni nu prelungește durata anunțului.

Atunci când anunțul este retras anticipat (fie de către Utilizator, fie de către Firmă, în special în caz de conținut abuziv) sau la sfârșitul perioadei sale de difuzare, opțiunea plătită încetează să-și mai producă efectele. Prelungirea duratei unui anunț nu extinde durata opțiunii cumpărate.

Modificarea unui cont personal nu prelungește durata opțiunii plătite deja subscrise. Ștergerea unui cont personal implică ștergerea oricăror anunțuri atașate acestui cont (aceeași adresă de e-mail) și în consecință a oricărei opțiuni achiziționate pentru aceste anunțuri și nu oferă niciun drept la rambursare sau despăgubiri, fapte pe care Utilizatorul le recunoaște și le acceptă.

În timp ce un anunț este întrerupt, durata opțiunii achiziționate pentru acest anunț nu este întreruptă, iar reactivarea unui anunț întrerupt nu prelungește durata opțiunii plătite anterior.

Prețul fiecărei opțiuni plătite variază în funcție de tipul de opțiune subscrisă și de categoria selectată. Prețul unei opțiuni este vizibil pe site fiind indicat în dreptul opțiunii respective. Prețurile aplicate sunt cele în vigoare în ziua achiziționării si pot fi consultate la rubrica „Mod de funcționare si tarif”.

 

Modificarea unui Anunț

 

Această opțiune vă permite să modificați anumite rubrici ale anunțului cum ar fi titlul anunțului dvs, parametri specifici categoriei (dimensiune, culoare, etc.), descriere, preț, fotografii și adresă.

Fără ca acest lucru să creeze o obligație de verificare a conținutului, Firma își rezervă dreptul de a refuza sau șterge orice anunț modificat de Utilizatorul care nu respectă regulile de publicare al sitului artportal.ro. În cazul refuzului de către Firmă de a publica anunțul modificat, i se va trimite un e-mail de informare utilizatorului cu privire la refuz.

Dacă anunțul modificat este publicat, acesta va fi plasat imediat în vârful listei de pe site și/sau aplicație.

Un email va fi trimis Utilizatorului pentru a confirma achiziționarea unei Opțiuni. Prețurile aplicate sunt cele în vigoare în ziua achiziționării si pot fi consultate la rubrica „Mod de funcționare si tarif”.

 

Pachetul cu plată pentru poze suplimentare

 

Această opțiune vă permite să adăugați șapte (7) fotografii suplimentare într-un anunț și astfel să beneficiați de maximum zece (10) fotografii într-un anunț.

Dacă anunțul este publicat de Bricabroc, acesta va fi difuzat împreună cu fotografiile suplimentare și in aplicație. Pachetul cu plată pentru poze suplimentare poate fi cumpărat numai în momentul depunerii, modificării sau prelungirii unui anunț.

Prețurile aplicate sunt cele în vigoare în ziua achiziționării si pot fi consultate la rubrica „Mod de funcționare si tarif”.

 

Pachetul de Anunțuri

 

Pachetele de Anunțuri conțin un anumit număr de anunțuri valabile pentru o anumită perioadă de timp, în funcție de oferta selecționată.

Ștergerea contului personal duce la expirarea imediată a Pachetului de anunțuri.

Prețurile aplicate sunt cele în vigoare în ziua achiziționării si pot fi consultate la rubrica „Mod de funcționare si tarif”.

 

Plată și facturare

 

Opțiunile pot fi cumpărate pentru a atrage atenția asupra Anunțului, pentru a-l promova.

Abonarea la una sau mai multe opțiuni plătite poate fi făcută de orice Utilizator conectat la contul lui personal:

prin virament bancar direct în contul Parteneriat Online Bricabroc S.R.L.

prin card bancar de pe website ;

prin credite de pe website.

Dacă soldul creditelor este insuficient, Utilizatorul își poate suplimenta plata printr-o plată prin card bancar.

Plata se încasează la fiecare opțiune cumpărată.

Orice abonament la o opțiune de plată va avea ca rezultat o factură trimisă la adresa de e-mail indicată de Utilizator la crearea contului său personal (Membru sau Pro).

Utilizatorul are posibilitatea de a descărca, în format PDF, facturile aferente abonamentului la opțiunile plătite. Ele se regăsesc in rubrica „Facturile mele”

 

Achiziționarea de credite

 

Achiziționarea de credite de către orice Utilizator conectat la contul său personal.

Utilizatorul are posibilitatea de a descărca, în format PDF, facturile sale referitoare la achiziționarea de credite. Ele se regăsesc in rubrica „Facturile mele”

 

Rambursare și retragere

 

Rambursare

 

Creditele nu sunt rambursabile.

Opțiunile plătite nu sunt rambursabile.

Tarifele sunt publicate la rubrica "Mod de funcționare si tarif", rubrica care poate fi modificata de către Parteneriat Online Bricabroc in orice moment. Tarifele  publicate la rubrica "Mod de funcționare si tarif" fac parte din Condiții Generale de Vânzare (CGV).

 

În cazul ștergerii unui anunț

 

Dacă publicarea unui anunț este refuzată de Parteneriat Online Bricabroc din cauza nerespectării Condiții Generale de Vânzare (CGV) si Condițiile Generale de Utilizare (CGU), suma opțiunilor plătite subscrise la trimiterea sau modificarea anunțului nu va fi încasata și un e-mail va fi trimis Utilizatorului prin care îl va informa că anunțul a fost refuzat de Firmă și acesta nu va fi publicat; creditele utilizate pentru plata opțiunii nu vor fi retrase din contul personal al Utilizatorului; în cazul plății opțiunilor plătite prin card bancar, sumele plătite vor fi returnate sub formă de credite, fapt pe care Utilizatorul îl cunoaște, înțelege și îl acceptă.

 

Pe de altă parte, dacă Firma va fi forțată să șteargă Anunțul publicat din cauza nerespectării Condițiilor Generale de Vânzare (CGV) si/sau Condițiilor Generale de Utilizare (CGU) și în special pentru că conținutul său a fost, în mod legitim, raportat ca abuziv, Firma nu va rambursa Utilizatorului creditele și / sau valoarea opțiunii (opțiunilor) plătite subscrise la trimiterea sau modificarea Anunțului astfel șters în timpul difuzării.

 

În cazul ștergerii unui cont personal

 

Ștergerea unui cont personal implică ștergerea oricăror anunțuri atașate și, în consecință, ștergerea oricărei opțiuni plătite subscrise pentru aceste anunțuri precum și ștergerea creditelor asociate și nu dă dreptul la niciun drept la rambursare sau compensare, fapt pe care Utilizatorul îl cunoaște, înțelege și îl acceptă.

 

Retragerea

Prin validarea unei comenzi, Utilizatorul acceptă faptul că Firma începe să presteze serviciul și astfel renunță în mod expres la dreptul său de retragere.

 

Responsabilitate și forța majoră

 

Firma nu poate fi trasă la răspundere în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a serviciului datorat, fie din cauza Utilizatorului, fie din caz de forță majoră.

Aceste CGV si CGU sunt aplicabile începând cu 01 Ianuarie 2022.

Firma își rezervă dreptul, în orice moment, de a modifica toate sau o parte din Condițiile Generale de Vânzare (CGV) si/sau din Condițiile Generale de Utilizare (CGU).

Utilizatorii sunt invitați să consulte regulat Condițiile Generale de Vânzare (CGV) si Condițiile Generale de Utilizare (CGU) pentru a fi la curent cu modificările aduse.

Diverse

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul prezentului se supune prevederilor Politicii noastre de Confidențialitate, care face parte integrantă din aceste CGV.

În cazul în care o parte a CGV se dovedește a fi ilegală, invalidă sau inaplicabilă, din orice motiv, prevederile în cauză vor fi considerate nescrise, fără a pune în discuție validitatea celorlalte dispoziții care vor continua să se aplice între Utilizatori și Parteneriat Online Bricabroc S.R.L..

Condițiile Generale de Vânzare (CGV) sunt parte integranta din Condițiile Generale de Utilizare (CGU) si sunt supuse legii din Romania.