Termeni și Condiții Generale de Utilizare(CGU)

1. Termeni și Condiții Generale de Utilizare(CGU)

 

1.1 Acești termeni și condiții (“Termeni și Condiții Generale de Utilizare”) constituie acordul legal dintre Dvs. și Parteneriat Online Bricabroc S.R.L. Vă rugăm să citiți acești Termeni și aceste Condiții Generale de Utilizare ale acestui website  care este accesibil la adresa https://www.artportal.ro (“Website-ul”). Utilizarea în orice mod a website-ului menționat mai sus se referă la următoarele forme, fără a se limita la acestea: accesarea și vizitarea Website-ului, înregistrarea unui cont pe Website și/sau folosirea serviciilor de publicare („Serviciile”) pe Website de anunțuri („Anunțuri”) pentru vânzarea, cumpărarea, donarea, schimbul sau închirierea de bunuri sau servicii  înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termeni și Condiții Generale de Utilizare.

1.2. Prin acordul dvs. referitor la acești Termeni și Condiții, dvs. declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile din România, iar reprezentanții dvs. sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul Dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea, în orice alt mod, a Website-ul si/sau a Serviciilor.

1.3. Parteneriat Online Bricabroc S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând unilateral Termenii și Condițiile, cu respectarea dispozițiilor articolului 18 din prezentul document.

 

2. Definiții :

 

Artportal/Firma/Furnizor/Site: se referă la societatea Parteneriat Online Bricabroc S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Timișoara , înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, având J35/4706/2011, CUI 45235961, si care utilizează, exploatează și operează site-ul web www.artportal.ro

Utilizator: se referă la orice vizitator, care are acces la Serviciul artportal.ro prin intermediul site-ului web și care consultă si utilizează situl Artportal. Utilizatorul poate sa creeze un Cont Membru sau un Cont Pro.

Cont Membru – Utilizator/ Particular Ofertant/Vânzător/Cumpărător - orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează Website-ul, fiind interesată de datele, informațiile, Anunțurile și/sau Serviciile Parteneriat Online Bricabroc S.R.L., precum și orice persoană fizică care achiziționează Serviciile Parteneriat Online Bricabroc furnizate prin intermediul website-ului artportal.ro

Cont Pro - Utilizator Profesionist - orice persoană fizică autorizata, persoană juridică sau organizație fără personalitate juridică, care utilizează serviciile site-ului în scopuri legate de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională.

Website: se referă la site-ul web folosit et gestionat de societatea Parteneriat Online Bricabroc srl, accesibil în principal de pe adresa internet www.artportal.ro și care permite utilizatorilor să acceseze Serviciul artportal.ro prin internet.

Anunț - oferta publică lansată de un Ofertant/Utilizator cu scopul de a fi publicată de către FIRMA/Furnizor prin intermediul website-ului, cu privire la vânzarea, închirierea, schimbul sau/si donarea unui Produs.

Produs – bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin aceste Condiții Generale de Vânzare CGV.

Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori Particulari, persoane fizice/Utilizatorii Profesioniști, ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul https://www.artportal.ro nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții.

Zi – zi calendaristică, potrivit distincțiilor prevăzute în prezentul document.

Anunț cu plată - anunț care poate fi publicat de Ofertanți pe website doar prin plata unei taxe către Furnizor/Firmă.

Serviciul pentru clienți: se referă la serviciul artportal de la care un client poate obține informații suplimentare. Acest serviciu poate fi contactat prin e-mail, făcând clic pe linkul de pe site și aplicații.

Anunț Gratuit - anunț care poate fi publicat de Ofertant pe Site fără perceperea unei taxe de către Furnizor.

Limită Anunțuri - Limita Anunțurilor se consideră a fi atinsă în momentul în care Utilizatorul folosește ultimul Anunț Gratuit disponibil în oferta Furnizorului aferentă unei categorii sau/si in Pachetul de Anunțuri achiziționat de un Utilizator.

Operatori - persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către Utilizatori pe Website.

Sistem de evaluare (rating și feedback) - sistem de rating și feedback, care permite unui Utilizatorului să ofere celorlalți Utilizatori o evaluare subiectivă asupra experienței tranzacției efectuate. Este necesară o descriere clară, a Produsului. Notarea poate reflecta și modul de comunicare, seriozitate, punctualitate, etc, și nu doar încheierea unei tranzacții.

 

3. Scopul urmărit

 

3.1. Scopul acestor Termeni și Condiții Generale de Utilizare este acela de a defini și reglementa condițiile de utilizare a website-ului.

3.2. Website-ul conține legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/paginile respective, Firma/Site-ul nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri/pagini web și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri în Website este făcută, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât Firma/Site-ul nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile si paginile web ale unor terți, la care se face trimitere pe Website, Utilizatorul accesează acele website-uri/pagini web și/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.

3.3. Întregul conținut al website-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea Firmei și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Anunțurile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe website, în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

 

4. Aspecte Generale

4.1. Un Anunț va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe website, care trebuie să conțină:

a) datele reale de contact ale Utilizatorului;

b) descrierea reală a Produsului care face obiectul Anunțului;

c) prețul Produsului care face obiectul Anunțului.

d) fotografiile Produsului

4.2. Prin trimiterea Anunțului spre publicare către Furnizor, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termeni și Condiții, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, să fie tras la răspundere conform prevederilor acestora. Utilizatorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului.

4.3. Procedura de afișare a unui Anunț pe Website este detaliată la secțiunea intitulată „Ajutor” de pe Website.

4.4. Valabilitatea unui Anunț pe site este de 60 de zile, cu posibilitatea de prelungire la sfârșitul acestui termen.

 

5. Drepturile și Obligațiile FIRMEI/FURNIZORULUI

 

5.1. Furnizorul se obligă să publice toate Anunțurile transmise de către Utilizatori prin intermediul Website-ului, care sunt conforme cu prevederile/condițiile impuse prin prezentul document si care respecta si Condițiile Generale de Vânzare.

5.2. Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate, legate de funcționarea Website-ului sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Utilizator și datele publicate pe Website de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordanțe care se datorează faptului că Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul, astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document, pentru a putea fi menținut postat pe Website.

5.3. Furnizorul nu oferă nicio garanție Utilizatorilor că Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced, în orice mod, controlului său și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din această cauză.

5.4. Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.

5.5. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Produsului sau serviciului ce face obiectul Anunțului.

5.6. Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț, în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile, în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Furnizorului sau ale unei terțe persoane, sau este contrar bunelor practici, acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă, în orice alt mod, vreo prevedere legală. De asemenea, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, în orice moment, total sau parțial, și alte porțiuni (în afara de rubrica „Anunțuri”) din conținutul Website-ului, în virtutea dreptului de proprietate intelectuală menționat la art. 3.3 asupra conținutului acestui Website

5.7. Furnizorul/Firma are dreptul de a șterge total sau parțial, orice Anunț sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea că, prin intermediul Anunțurilor publicate sau a conturilor create, s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activității altor Utilizatori ai serviciului. De asemenea, Furnizorul are dreptul de a șterge Anunțul sau de a bloca contul, în cazul în care Anunțul afectează în mod negativ reputația Furnizorului sau este, în orice alt fel, dăunător pentru Furnizor.

5.8. Utilizatorul /Utilizatorul PRO va fi informat în cazul suspendării sau blocării unui conținut dat, cel târziu în momentul în care suspendarea/ blocarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, indicând conținutul suspendat/blocat, motivele deciziei de suspendare/ blocare, precum și dispozițiile legale sau contractuale încălcate.

5.9. Pentru evitarea oricărui dubiu, opoziția formulată în temeiul articolului 7.22., nu afectează dreptul Utilizatorului profesionist de a depune o plângere în conformitate cu articolul 16 din prezentul document.

5.10. Furnizorul declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Website-ul, în afara celor aparținând partenerilor săi în conformitate cu prevederile art. 3.3. de mai sus și a Anunțurilor publicate pe Website de către Utilizatori, cu privire la care Utilizatorii acordă Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în acest document.

5.11. Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale Produselor descrise în Anunțuri.

5.12. Potrivit legislației în vigoare, Furnizorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală, desfășurate de destinatarii serviciilor sale/Utilizatorii Website-ului și/sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.

5.13. FIRMA/Site-ul va putea efectua teste și analize statistice în vederea optimizării și eficientizării politicilor practicate și în scopul îmbunătățirii, în mod obiectiv și nediscriminatoriu, a activității Site-ului și a experienței Utilizatorilor, fără ca FIRMA/Site-ul să aibă obligația de a informa Utilizatorii cu privire la efectuarea testelor sau la rezultatele acestora. Orice Utilizator care nu dorește să facă parte din grupul de Utilizatori care, în mod aleatoriu, ajung să participe în aceste teste sau orice alt Utilizator care consideră că este dezavantajat de o astfel de inițiativă, are dreptul să solicite lămuriri privind statutul său, urmând ca FIRMA să depună toate diligențele necesare pentru a concilia situația sesizată, atât timp cât solicitarea Utilizatorului se dovedește a fi una întemeiată.

 

6. Drepturile și Obligațiile Utilizatorului

 

6.1. Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de Servicii, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.

6.2. Utilizatorul își asumă răspunderea pentru conținutul Anunțurilor publicate și declară că acestea corespund cu starea reală de fapt și de drept a Produsului ce face obiectul Anunțului și că nu încalcă drepturile Furnizorului și/sau ale unor terțe persoane.

6.3. Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului publicat, inclusiv fotografii și este de acord ca acest conținut  să fie pus la dispoziția publicului de către Furnizor, pe toate și pe oricare dintre platformele sale online, precum și prin alte mijloace de publicitate, cum ar fi: comunicate de presă, televiziune, bannere, panouri publicitare și Internet.

6.4. Prin completarea formularului și/sau transmiterea Anunțului prin alte mijloace către Furnizor, spre punere la dispoziția publicului prin intermediul Website-ului, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Condițiile Furnizorului.

6.5. Prin crearea contului și acceptarea Termenilor și Condițiilor Generale, Utilizatorul încheie un Acord cu FIRMA/Site-ul. Acordul poate fi reziliat de către Utilizator, prin ștergerea contului, în conformitate cu următoarele reguli:

6.5.1. dreptul de a șterge contul nu afectează drepturile Utilizatorului de a retrage sau de a rezilia Acordul, astfel cum este prevăzut de lege și de prezenta reglementare;

6.5.2. ștergerea unui cont este posibilă prin una dintre următoarele modalități:  trimiterea unei declarații de reziliere la adresa de e-mail: contact@artportal.ro urmata de recepționarea unui mesaj de confirmare din partea Furnizorului, privind dezactivarea/ștergerea contului;

6.5.3. odată cu ștergerea Contului de către Utilizator, prezentul Acord/alte acorduri încheiate în baza acestuia, rămase între website și Utilizator cu privire la serviciile furnizate ca parte a site-ului Web încetează de drept să mai producă efecte, fără nicio altă formalitate;

6.5.4. rezilierea Acordului va produce efecte numai pentru viitor, ceea ce înseamnă că plățile efectuate de Utilizator nu vor fi rambursabile. Furnizorul nu va fi obligat să restituie echivalentul sumelor neutilizate ca parte a serviciilor plătite; Utilizatorul înțelege si accepta aceste condiții.

6.5.5. după ștergerea Contului sau încetarea Acordului (prin ștergerea contului/alte modalități), Utilizatorul pierde accesul la informațiile furnizate sau generate în cursul utilizării website-ului.

6.6. Acordul poate fi reziliat de către Contul PRO Utilizatorul profesionist, în conformitate cu regulile prevăzute la punctul 6.5. de mai sus, în absența acceptării modificărilor prezentului document (i.e. Termeni și Condiții Generale de Utilizare), despre care acesta va fi informat în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 18 de mai jos. În acest caz, pentru a înceta Acordul, Utilizatorul profesionist va notifica website-ul imediat, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data la care Utilizatorului profesionist i-au fost transmise de către Furnizor modificările mijloace de comunicare (e-mail, la adresa indicata de Utilizatorul Profesionist) ce asigură recepționarea acestora în bune condiții. Încetarea Acordului, în modul menționat mai sus, produce efecte după 15 zile lucrătoare de la data  recepționării de către Utilizator a informațiilor despre modificări, cu excepția cazului în care Utilizatorul profesionist renunță la această notificare, prezintă o declarație în acest scop sau desfășoară activități exprese pe Website, de natură să confirme acceptarea unor astfel de condiții modificate (exemplu: publicarea unui nou Anunț).

6.7. În afara informațiilor legate de propriul Anunț, Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informații de pe Website în vederea republicării totale sau parțiale, sub orice formă, fără a avea acordul prealabil scris al Furnizorului în acest sens.

6.8. Utilizatorilor le este interzisă crearea de conturi multiple pe Website în scopul evitării, printre altele, a limitelor de Anunțuri ce pot fi publicate gratuit în anumite categorii. FIRMA/WEBSITE-UL își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori. Un Utilizator, persoană juridică, poate avea mai multe conturi, doar în cazul în care poate dovedi că acestea sunt create pentru a deservi filiale sau puncte de lucru diferite ale Utilizatorului.

6.9. În cazul în care sunt identificate conturi multiple aparținând aceluiași Utilizator, FIRMA/SITE-UL va avea dreptul neîngrădit de ștergere a acestora. În același timp, FIRMA/SITE-UL va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare față de Utilizatorii care fac uz de astfel de practici, precum ștergerea Anunțurilor și restricționarea accesului la serviciile Website-ului.

6.10. Utilizatorilor le este interzisă publicarea de mai multe Anunțuri privind același Produs (atunci când Produsul privește un anumit serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Condiții) pentru o singură zonă geografică (e.g. oraș sau județ) în scopul creșterii vizibilității Produsului.  FIRMA/WEBSITE-UL își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea Anunțurilor multiple privind același Produs, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori și de a proceda în conformitate cu art. 6.12. de mai jos, în cazul identificării Anunțurilor multiple.

6.11. Pe de altă parte, având în vedere specificul activității, unui Utilizator Particular/Utilizator Profesionist îi este permisă publicarea unui Anunț distinct privind același Produs pentru zone geografice diferite (e.g. același Anunț pentru un singur Produs privind un serviciu care poate fi prestat în cinci orașe diferite).

6.12. În cazul în care, în situațiile prevăzute de art. 6.10 și 6.11., sunt identificate Anunțuri multiple privind același Produs și aparținând aceluiași Utilizator, Firma/Site-ul va avea dreptul neîngrădit de ștergere a Anunțurilor identice cu Anunțul inițial. În același timp, Firma/website-ul va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare față de Utilizatorii care fac uz de astfel de practici, precum restricționarea accesului la serviciile Website-ului.

 

7. Verificarea/Moderarea Anunțurilor și a Conturilor

 

7.1. Verificarea/moderarea Anunțurilor publicate pe Website de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile legale aplicabile în România sau prevederile Termenilor și Condițiilor ce formează obiectul prezentului înscris (de exemplu, au un conținut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici, induc în eroare Utilizatorii etc.), încercând astfel să se ofere celorlalți Utilizatori un număr cât mai mic de Anunțuri eronate.

7.2. Cu excepția celor prevăzute în Articolul 6 de mai sus, nu este permisă publicarea mai multor Anunțuri pentru același Produs.

7.3. Nu este permisă ștergerea și republicarea Anunțurilor cu același conținut.

7.4. Un Anunț este valabil pentru un singur Produs. Nu este admis spre publicare un Anunț care fac referire la mai multe Produse.

7.5. Nu pot fi publicate Anunțuri false, interpretabile sau care conțin date cu caracter personal în cadrul descrierii lor.

7.6. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care contin prețuri considerate neserioase de către Furnizor (de exemplu, dar fără a se limita la, prețuri de 1 leu sau prețuri mult inferioare pieței/statisticilor aflate la dispoziția Furnizorului).

7.7. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin poze preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri, indiferent dacă  pot sau nu afecta imaginea Furnizorului, înscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alte agenții media cu privire la obiectul Anunțului), cu excepția Anunțurilor care conțin poze ale Produselor noi și sigilate. Nu sunt admise spre publicare Anunțurile care conțin poze care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Utilizatorii au obligația de a se asigura că Anunțurile publicate de către aceștia respectă în totalitate drepturile de proprietate intelectuală ale terților.

7.8. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri pentru:

- droguri, respectiv plante și substanțe stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conțin asemenea plante și substanțe, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 143/2000 astfel cum a fost modificată, precum și precursorii acestora și orice alte plante, substanțe și amestecuri cu efecte similare;

- materiale cu caracter obscen, respectiv obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicații, filme, înregistrări video și audio, spoturi publicitare, programe și aplicații informatice, piese muzicale, precum și orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală;

- articole și/sau fotografii cu conținut care incită la rasism, xenofobie, ură și conflicte între pe baza diferențelor naționale, etnice, rasiale, religioase sau nereligioase;

- alcool și băuturi alcoolice cu excepția vinurilor;

- țigări și produse din tutun;

- servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare;

- bunuri care provin din săvârșirea oricărei infracțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la bunurile obținute prin furt, tâlhărie, înșelăciune;

- produse contrafăcute, falsificate sau replici ale unor produse originale, precum și orice produse sau servicii care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț, inclusiv muzică, filme, software sau alte opere care încalcă drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală;

- bunuri de natură să inducă în eroare Utilizatorii cu privire la calitățile esențiale ale acestora sau cu privire la însăși existența bunului respectiv;

- bunuri periculoase pentru sănătatea și viața umană, inclusiv, dar fără a se limita la biocide, pesticide extrem de periculoase, substanțe și preparate chimice periculoase;

- servicii matrimoniale, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de video-chat, servicii de escortă, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare;

- oferte sau cereri de locuri de muncă în legătură cu sau care implică masaj erotic, participarea în filme pentru adulți, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de video-chat, servicii de escortă sau alte servicii asemănătoare;

- anunțuri privind cererea de bunuri sau servicii, cu excepția celor ce se încadrează în categoria Locuri de muncă;

- explozibili și articole pirotehnice (artificii, petarde), cu excepția articolelor pirotehnice de divertisment din categoria F1, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1102/2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice;

- arme și muniții interzise, arme și muniții letale supuse autorizării, precum și arme și muniții neletale, inclusiv arme militare, arme de vânătoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecție, arme de panoplie și arme albe (baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuțite, boxuri, arbalete, arcuri, bâte, măciuci și bastoane telescopice, etc), cu excepția armelor care se încadrează în categoria E - Alte categorii de arme și dispozitive neletale potrivit Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, astfel cum a fost modificată, comercializate în condițiile legii;

- lucrări de diplomă, licență, disertație sau alte lucrări similare, servicii de redactare a acestora, precum și alte bunuri sau servicii având ca scop fraudarea sistemului educațional;

- servicii de împrumut, amanet, creditare, cămătărie sau alte activități similare;

- produse farmaceutice și medicamente, cu excepția suplimentelor alimentare și vitaminelor, comercializate în condițiile legii;

- organe umane;

- jocuri de noroc, tranzacții efectuate prin intermediul monedelor virtuale;

- servicii de deblocare iCloud;

- produse (în sensul prevăzut de art. 2.1.5., respectiv bunuri sau servicii) care nu se află pe teritoriul României cu excepția locurilor de munca in străinătate;

- specii de faună și floră protejate de lege, animale pe cale de dispariție;

- anunțuri prin care se oferă, spre montă (împerechere)/reproducere, animale de companie;

- comercializarea câinilor;

- comercializarea animalelor de companie cu sau fără obținerea și deținerea documentelor de autorizare prevăzute de lege (certificat pedigree, carnet de sănătate, alte documente de origine).

- comercializarea cărnii și produselor din carne;

- comercializarea porcilor vii;

- comercializarea fildeșului (ivoriului) sau a oricărui produs care conține fildeș.

- prestarea serviciilor sau comercializarea produselor/echipamentelor privind modificarea sistemelor de control al emisiilor de NOx ale autovehiculelor, conform art. 14, alin. 1, lit. h) din OG nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România, cu modificările și completările ulterioare.

7.9. Anunțurile de comercializare a animalelor de companie trebuie să respecte OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, Legea 60/2004 pentru Ratificarea Convenției Europene pentru protecția animalelor de companie, OUG 55/2002 pentru regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, precum și orice restricții impuse de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau de autoritățile locale.

7.10. Nu sunt permise Anunțurile de comercializare a câinilor și pisicilor.

7.11. Anunțurile de comercializare a biletelor la evenimente (spectacole în aer liber, concerte, evenimente sportive, etc) pot fi retrase de la publicarea pe Website, fie la cererea organizatorului  în cazul anulării acelor evenimente de către organizator, fie la cererea Utilizatorului care a postat oferta respectivă, în cazul în care acesta a revenit asupra deciziei de comercializare a biletului/biletelor respective.

7.12. Nu pot fi publicate Anunțuri care conțin link-uri către alte website-uri concurente.

7.13. Nu este permisă manipularea cuvintelor cheie din conținutul Anunțului (introducerea în titlul sau descrierea Anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu Produsul/serviciul oferit).

7.14. Nu pot fi publicate Anunțuri în altă limbă decât cea Română sau care conțin un limbaj necorespunzător.

7.15. Nu se admit Anunțuri care conțin ca date de contact numere de telefon cu suprataxă.

7.16. Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam). Orice Anunț care încurajează aceste mesaje sau oferă un loc de muncă care presupune trimiterea lor va fi dezactivat.

7.17. Anunțurile, fie ele active pe site sau blocate la moderare, sunt verificate de către Furnizor . Anunțurile care nu respectă Termenii și Condițiile Website-ului vor fi șterse de pe Website, în cel mai scurt timp posibil, iar în anumite cazuri pot fi luate măsuri de blocare a contului din care s-au publicat.

7.18. FIRMA/WEBSITE-UL poate verifica conformitatea Anunțurilor cu Termenii și Condițiile Website-ului, selectiv, în funcție de propriile sale criterii de prioritizare, cum ar fi, printre altele, zona geografică pentru care au fost publicate Anunțurile.

7.19. Ca urmare a constatării: a) nerespectării de către Utilizatori a oricăror prevederi din prezentul document și b) a neconformității cu aceste prevederi   a oricăror Anunțuri publicate pe Website (inclusiv cele plătite pentru a fi promovate sau plătite deoarece depășesc numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii), Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în functie de situația concretă, de la caz la caz:

fie să modifice parțial Anunțul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea Anunțului respectiv de pe Website și să se îndrepte erorile sau inadvertențele constatate;

fie să se întrerupă continuitatea publicării Anunțului, prin refuzarea lui. Refuzarea Anunțului înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe Website.

7.20. În cazul refuzării Anunțului și ștergerii acestuia de pe WEBSITE, Furnizorul va notifica Utilizatorul de la pct. 2.1.1./Utilizatorii profesioniști de la pct. 2.1.2., cel târziu în momentul în care blocarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, despre motivele refuzului, indicând conținutul blocat, motivele deciziei de blocare (inclusiv conținutul rapoartelor de abuz după anonimizarea acestora, dacă legea impune astfel), cu indicarea dispozițiilor legale sau contractuale încălcate.

7.21. Dispozițiile de la punctul 7.20. nu se aplică dacă notificarea unei autorități publice competente, dispoziții legale obligatorii sau necesitatea de a asigura protecție Utilizatorilor, au ca rezultat obligația de a nu dezvălui informațiile menționate în acest punct.

7.22. Utilizatorul Particular/Utilizatorul profesionist are posibilitatea de a contesta decizia privind blocarea conținutului trimis sau publicat de acesta folosind funcționalitatea SITE-ULUI, prin transmiterea unei obiecții Furnizorului, oferind informații cu privire la conținutul blocat. Dispozițiile care reglementează procedura reclamațiilor se aplică în consecință.

7.23. Dacă opoziția menționată la punctul 7.22. este întemeiată sau dacă circumstanțele care atestau nelegalitatea sau neconformitatea conținutului blocat în raport cu dispozițiile prezentului Regulament au încetat să mai existe:

conținutul blocat poate fi  restabilit, de către Utilizatorul/Utilizator profesionist. Utilizatorul va putea decide asupra publicării sau transmiterii Anunțului prin intermediul Website-ului;

dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile Plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul va fi returnată în contul Utilizatorului/Utilizatorului profesionist, într-un cuantum proporțional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma unor credite dedicate reutilizării Serviciilor, într-un termen de 90 de zile calendaristice de la ștergerea Anunțului.

7.24. Dacă opoziția este considerată nefondată sau obiecția nu este formulată de Utilizator/Utilizatorul Profesionist  în termen de 7 zile lucrătoare de la obținerea informațiilor specificate la punctul 7.20.:

a) conținutul blocat este irevocabil îndepărtat;

b) dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile Plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul nu se returnează și în consecință nu oferă niciun drept la rambursare sau despăgubiri Utilizatorului Particular/Utilizatorului Profesionist, situație  pe care Utilizatorul Particular/Utilizatorului Profesionist  o recunoaște și o acceptă.

7.25. În situația în care un Anunț plătit pentru a fi promovat sau plătit deoarece depășește numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii de pe Website este dezactivat de către Furnizor/ Firma, în urma verificării, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul va fi returnată în contul Utilizatorului/Utilizatorului profesionist, într-un cuantum proporțional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma unor credite dedicate reutilizării Serviciilor, într-un termen de 90 de zile calendaristice de la ștergerea Anunțului. Acest credit va putea fi folosit în termen de 90 de zile calendaristice de la data dezactivării Anunțului, doar pentru promovarea unuia sau mai multor Anunțuri sau pentru publicarea unor Anunțuri peste limita gratuită acceptată pe Website, care respectă Termenii și Condițiile Generale și nu poate fi returnat sub formă de bani. În cazul încălcărilor grave și repetate ale prevederilor prezentului document și legilor în vigoare, Furnizorul își rezervă dreptul de a nu restitui sumele respective.

7.26. În cazul achiziționării de Pachete de Anunțuri, respingerea la moderare a unui Anunț din pachet duce la scăderea numărului de Anunțuri disponibile din pachet. Mai exact, Anunțul nefolosit nu este re-adăugat la numărul de Anunțuri disponibile, iar sumele achitate de Utilizatori cu ocazia achiziționării pachetului de Anunțuri nu se returnează.

7.27. În cazul în care refuzarea la moderare a unui Anunț  gratuit face ca numărul total de Anunțuri rămase active să fie sub limita stabilită, nu se rambursează prețul niciunui Anunț deja plătit. Cu titlu de exemplu, dacă un Utilizator/Utilizator Profesionist înregistrează două Anunțuri gratuite și un al treilea taxabil, acestea sunt moderate simultan, iar unul dintre Anunțurile gratuite este refuzat, în acest caz, deși limita Anunțurilor gratuite active pe Website nu este depășită, prețul celui de-al treilea Anunț nu se rambursează, deoarece momentul determinării statusului unui Anunț drept Anunț plătit sau Anunț Gratuit este momentul înregistrării efective (care este anterior moderării).

7.28. În cazul în care Utilizatorul publică în mod repetat Anunțul fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Website în vederea postării de noi Anunțuri sau administrării Anunțurilor existente.

7.29. În situația modificării Termenilor și Condițiilor, modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunțuri care au fost încheiate între Furnizor și Utilizatori sub egida Termenilor și Condițiilor anteriori.

7.30. Numărul maxim de Anunțuri care pot fi publicate gratuit în contul unui Utilizator Particular al Website-ului este nelimitat. Acest număr maxim de Anunțuri poate fi modificat oricând de către Furnizor.

7.32. În cazul în care un Anunț promovat sau plătit deoarece depășește numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii de pe Website este raportat ca fiind expirat, iar dacă din verificările echipei de moderare reiese faptul că obiectul/serviciul din Anunț nu mai este valabil, acesta va fi dezactivat, iar suma plătită de Utilizator pentru acest Anunț nu se va restitui în contul Utilizatorului.

7.33. Furnizorul poate valida conturile Utilizatorilor/Utilizatorilor Profesioniști ai website-ului folosind verificarea prin email, scopul fiind acela de a se asigura că fiecare cont este asociat unui Utilizator real și unic. Verificarea prin email presupune ca Utilizatorii să își confirme contul pe Site, prin intermediul unui link trimis prin email, de către Furnizor, la adresa de email a  Utilizatorului intr-un termen de 24 de ore. În momentul în care Utilizatorul își confirma contul, se consideră că se încheie pe o perioadă nedeterminată un contract de servicii de cont.

Link-ul trimis pe e-mail Utilizatorilor va expira în termen de 48 de  ore de la data primirii acelui e-mail. După această perioadă de timp, dacă Utilizatorul nu a confirmat contul, are posibilitatea de a crea din nou un cont, folosind aceeași adresă de e-mail, direct pe Website.

7.34. Nu este percepută nici o taxă Utilizatorului pentru validarea contului său, întregul serviciu fiind oferit gratuit de Furnizor.

7.35. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu validarea contului, acesta din urma va continua să fie activ pe Website, însă va avea o funcționalitate limitată. Funcționalitatea limitată a unui cont presupune faptul că Utilizatorul nu mai poate publica Anunțuri noi, reactualiza, promova, prelungi sau reactiva alte Anunțuri până când contul nu este verificat prin email.

7.36. Validarea contului se face o singură dată pentru fiecare cont, de către Furnizor, prin accesarea link-ului menționat la pct. 7.33.

7.37. Odată validat, contul Utilizatorului va rămâne asociat cu e-mailul folosit la verificarea acestui cont. Utilizatorul/Utilizatorul Profesionist se obligă să mențină confidențialitatea datelor de accesare a Contului, să le protejeze împotriva accesării acestora de persoane terțe neautorizate, să aducă la cunoștința Firmei orice situație de accesare neautorizată de terțe persoane a Contului respectiv, precum și, dacă este posibil, de a modifica datele.

7.39. Dacă nu există activitate în contul Utilizatorului timp de 3 de luni, Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge respectivul cont, inclusiv toate datele personale stocate în cont, ceea ce înseamnă că Utilizatorul nu îl mai poate accesa și utiliza. Cu toate acestea, Furnizorul nu va șterge contul în cazul în care acesta conține tranzacții deschise sau Utilizatorul are dreptul la o rambursare a creditului de la Furnizor. Înainte de a șterge contul, Furnizorul poate contacta (fără a fi obligat) Utilizatorul pentru a confirma că nu mai dorește să continue utilizarea contului.

7.40. Când folosiți funcția de mesagerie a platformei noastre pentru a interacționa cu alți Utilizatori, vă rugăm să aveți în vedere faptul că aceste conversații nu sunt private și pot fi colectate și / sau citite de către Furnizor. Acceptând prezentul document, acceptați și recunoașteți că Furnizorul poate accesa și analiza comunicarea Utilizatorului realizată prin funcția de chat, în scopul asigurării siguranței și securității clienților, prevenirea fraudei și îmbunătățirea Produsului/Website-ului.

7.41. Pentru mai multe informații cu privire la rațiunile și modalitatea în care Furnizorul accesează și analizează comunicările realizate prin funcția de mesagerie a platformei noastre, vă rugăm să studiați “Politica de Confidențialitate”.

 

8. Promovarea Anunțurilor

 

8.1. Orice Anunț publicat pe Website direct de către Utilizator poate fi promovat în conformitate cu regulile prezentului articol.

8.2. (1) Există 4 tipuri de promovare pentru care Utilizatorul poate opta:

a) Promovarea în Vârf de listă a Website-ului   - Acest tip de serviciu este disponibil ( daca este disponibil pe site) pentru o perioadă de : 7 zile. Promovarea în lista de Anunțuri este disponibilă în site-ul de desktop si nu este disponibila pe telefonul mobil/smartphone/tableta.

b) Promovarea Anunț Premium a Website-ului - Acest tip de serviciu este disponibil pentru o perioadă de 7 zile. Promovarea Anunț Premium este disponibilă pe site-ul de desktop si nu este disponibila pe telefonul mobil/smartphone/tableta.

c) Promovarea Anunț Fond Colorat - Acest tip de serviciu este disponibil pentru o perioadă de 7 zile.

d) Promovarea Anunț Urgent - Acest tip de serviciu este disponibil pentru o perioadă de 7 zile.

(2) Pentru fiecare dintre aceste tipuri de promovare, există posibilitatea unei reactualizări plătite:

 a) Reactualizarea plătită a Anunțului -este inclusă o singură reactualizare, livrată în momentul în care este înregistrată plata.

8.2.1. Includerea Anunțului în galeria de Anunțuri Premium.

Datorită faptului că numărul de Anunțuri, promovate la un moment dat, poate depăși numărul de poziții disponibile (și anume 5 poziții), alocarea se va face pe baza unui algoritm care afișează anunțurile aleatoriu, la fiecare încărcare a paginii, astfel încât fiecare Anunț promovat să beneficieze de același avantaj (număr de afișări).

8.2.2. Promovarea/Urcarea în Vârf de Listă a Website-ului constă în includerea Anunțului pe prima pagină, doar de pe site-ul desktop. Datorită faptului că numărul de Anunțuri promovate pe prima pagină, la un moment dat, poate depăși numărul de poziții disponibile, alocarea se va face pe baza unui algoritm care afișează Anunțurile, aleatoriu, la fiecare încărcare a paginii, astfel încât fiecare Anunț promovat să beneficieze de același avantaj (număr de afișări);

8.2.3. Reactualizarea plătită a Anunțului constă în posibilitatea de a reseta data de publicare a Anunțului oricând, urcându-l în listele de căutare și generând o vizibilitate mai mare.

8.3. Promovarea, atât în lista de Anunțuri, cât și pe prima pagină, este valabilă pentru un singur Anunț.

8.4. Zilele rămase nu se reportează și nu pot fi utilizate pentru promovarea unui Produs diferit.

8.5. Utilizatorii pot achiziționa concomitent cele două modalități de promovare (în lista de Anunțuri și pe prima pagină), pentru același Anunț.

8.6. Prețurile pentru aceste servicii diferă de la o subcategorie la alta și sunt afișate pe site înainte de momentul achiziției lor.

 

9. Publicarea Anunțurilor peste limita Anunțurilor gratuite permise

 

9.1. Pentru publicarea oricărui Anunț suplimentar, peste limita gratuită, va fi necesară achiziționarea unui Anunț plătit sau a unui pachet de Anunțuri.

9.2. Pachetele de Anunțuri achiziționate au o durată de valabilitate limitata( vezi lista preturi).

9.3. Utilizatorul nu va mai putea folosi sau recupera Anunțurile rămase neutilizate în Pachetele de Anunțuri achiziționate, odată ce acestea au expirat.

9.4. Utilizatorul va primi o notificare în momentul în care va dori să publice un Anunț peste limita gratuită și, după alegerea uneia dintre opțiunile descrise mai sus și efectuarea plății, va avea posibilitatea înregistrării și afișării Anunțului. Promovarea acestor Anunțuri va funcționa similar și în conformitate cu articolul 8 “Promovarea Anunțurilor”.

9.5. Eventualele Limite de Anunțuri gratuite acceptate pe Website intră în vigoare după expirarea tuturor Anunțurilor deja active pe Website, afișate conform condițiilor aplicabile la data afișării lor.

9.6. Ca regulă, un Utilizator nu va putea adăuga Anunțuri noi gratuite în aceleași categorii daca a atins Limita de anunțuri Gratuite, chiar dacă Anunțurile publicate inițial sunt dezactivate sau respinse de un moderator. Limita de anunțuri Gratuite poate fi fixata si modifica oricând de administratorii acestui site.  La trecerea a 60 de zile de la data publicării unui Anunț Gratuit într-o categorie cu Limite de Anunțuri Gratuite, Utilizatorul va putea publica un nou Anunț Gratuit.

9.7. Utilizatorii PRO pot beneficia de posibilitatea configurării, prin intermediul contului creat pe SITE, a unui subdomeniu de forma "VITRINA PRO" în care se vor găsi afișate detalii despre activitatea desfășurată pe acel cont.

9.8. "VITRINA PRO" este vizibila pe site in funcție de durata abonamentului, începând de la data achiziționării acestui serviciu. După expirarea perioadei prevăzute in abonamentul inițial, VITRINA PRO poate să redevină vizibilă daca Utilizatorul va achiziționa un nou serviciu "VITRINA PRO".

 

10. Publicarea automată a Anunțurilor pe SITE

 

10.1 Anunțurile pot fi publicate pe site într-un mod automat fără a fi necesara validarea din partea unui administrator.

 

11. Modalități de plată

 

11.1. Prețurile pentru Servicii sunt afișate pe Website înainte de momentul achiziției lor.

11.2. În cazul anunțurilor plătite pentru promovare și/sau în cazul anunțurilor plătite care depășesc numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii pe Website,  dacă plata a fost efectuată, Anunțul va fi promovat sau afișat î, în termen de maxim 48 de ore de la primirea de către Furnizor a dovezii privind efectuarea plății.

11.3. Plata se poate face prin următoarele modalități: prin card bancar, online, prin transfer bancar, prin folosirea creditului din contul Utilizatorului/Utilizatorului Profesionist, prin trimiterea unui SMS cu suprataxă. Modalitățile de plată pot fi activate sau nu in funcție de starea tehnica a sitului.

11.4. Prețurile sunt aceleași, indiferent dacă au fost anexate sau nu fotografii la Anunț.

11.5. Datele necesare efectuării plății prin SMS vor fi furnizate Utilizatorului după completarea și salvarea formularului de creare a unui Anunț. SMS-urile care vor conține alte date decât cele specificate expres de către Furnizor în vederea efectuării plății nu vor duce la promovarea sau afișarea Anunțului (în cazul celor ce depășesc limita de Anunțuri gratuite), deoarece nu pot fi prelucrate de către Furnizor, astfel încât se va considera în mod automat că Utilizatorul nu a achitat prețul publicării Anunțului, conform Termenilor și Condițiilor. Utilizatorul nu va putea solicita Furnizorului rambursarea oricăror sume achitate prin SMS, în cazul în care plata publicării Anunțului nu a putut fi confirmată Furnizorului datorită unei culpe din partea Utilizatorului în introducerea elementelor de identificare a plății și transmiterea SMS-ului de plată conform instrucțiunilor Furnizorului.

11.6. Pentru plata prin card de credit/debit, este necesară completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu datele despre acesta. Formularul și toate informațiile relevante pentru comandă sunt furnizate de , furnizorul de servicii de plată prin card online, în pagina web către care va fi redirecționat Utilizatorul/ Utilizator Pro.

11.7. Card-urile de debit/credit acceptate sunt cele afișate de societatea care procesează plățile.

11.8. Plata prin cont nu este disponibilă în cazul în care soldul creditului este 0.

11.9. Plata pentru serviciile de promovare si publicare a anunțurilor pe Website se realizează astfel: metoda de plată selectată este online, prin card bancar, prin virament/ transfer bancar direct in contul societății.

Dacă metoda de plată este prin SMS, prin abonament telefonic: plata va fi afișată în RON pe următoarea factură de plată către operatorul de telefonie mobilă (Orange, Vodafone, Telekom), la cursul de schimb specificat de acesta.

 

12. Serviciul de curierat

 

12.1. Site-ul nu este responsabil pentru încheierea cu / fără succes a unei tranzacții încheiate între Vânzător/Ofertant și Cumpărător, astfel cum acești termeni sunt definiți la art. 2 de mai sus. Orice neînțelegeri care apar din momentul în care curierul se deplasează către Cumpărător să ridice coletul și până la încheierea tranzacției (cu sau fără succes) reprezintă responsabilitatea Vânzătorului Cumpărătorului și a firmei de curierat. Site-ul nu intermediază transferul de bani între Vânzător și Cumpărător.

12.3. Un reprezentant al Firmei/website-ului poate interveni, fără sa fie obligatoriu, în următoarele cazuri:

- pentru a contacta expeditorul/ adică vânzătorul,  în cazul în care Firma/Site-ul a primit plângeri și/sau sesizări privind activitățile cu aparență nelegală desfășurate de expeditor/ vânzător, ca Utilizator al Website-ului;

 

13. Serviciul Portmoneu electronic

 

13.1. Site-ul poate pune la dispoziția Utilizatorilor Website-ului un serviciu suplimentar de tip portmoneu electronic, denumit în cele ce urmează "CREDIT", și este o metodă suplimentară de plată a serviciilor site-ului.

13.2. CREDITUL va fi asociat contului Utilizatorului și va permite acestuia încărcarea de sume prestabilite. Cu ajutorul lor, Utilizatorul va putea achiziționa Servicii disponibile pe Site. Utilizatorul va putea utiliza orice metodă de plată prevăzută în acești Termeni și Condiții pentru a achiziționa Creditele Plătite.

13.3. Utilizatorul va putea obține și Credite bonus, prin participarea la campaniile de promovare organizate în cadrul Site-ului sau ca beneficiu suplimentar la achiziția de Credite.

13.5. Creditele aflate în Portmoneu, respectiv fondurile asociate acestora, nu se pot răscumpăra/schimba în bani sau restitui și nu se pot transfera de la un Utilizator la altul sau în afara Website-ului, în orice mod.

13.6. Creditele pot fi folosite în combinație cu metodele de plată prin Card online sau Transfer Bancar pentru a achiziționa servicii de promovare și/sau afișare Anunțuri (în cazul celor ce depășesc Limita de Anunțuri Gratuite) pentru Anunțurile publicate pe Website.

13.7. În situația în care un Utilizator a inițiat o plată prin care a folosit Credite și o altă metodă de plată eligibilă (Card online sau Transfer bancar), iar această plată prin folosirea Creditelor nu a fost finalizată cu succes, Creditele respective nu vor fi returnate automat în Portmoneul acestuia. Creditele vor putea fi returnate manual, în funcție de situație, prin contactarea echipei de Suport Clienți.

13.10. Durata de valabilitate a Creditelor este de 90 de zile calendaristice de la ultima încărcare a Portmoneului. Creditele trebuie sa fie folosite într-un interval de 90 zile calendaristice.

13.11. Dacă Utilizatorii achiziționează alte servicii din Website plata pentru aceste servicii se poate face folosind mai întâi Creditele, până la epuizarea lor, continuând mai apoi cu folosirea altor forme de plata, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentul articol.

 

14. Sistemul de evaluare

 

14.1. Evaluarea se realizează în modalitatea, forma, termenul, categoriile indicate aici și a celor menționate la art. 2.1.12.

14.2. Evaluarea va fi prezentată pe baza mediei tuturor evaluărilor, emise de Utilizatori.

14.3. Dacă mai mult de o evaluare este acordată unui Utilizator, doar evaluarea cea mai recentă va fi inclusă în ratingul mediu calculat pentru respectivul Utilizator.

14.5. Evaluarea nu poate să contravină dispozițiilor prezentului document și dispozițiilor legale, și, în special, nu va conține: cuvinte vulgare, conținut obscen, pornografic sau conținut care incită la ură, rasism, xenofobie și conflicte; adrese web sau link-uri către alte site-uri web; conținut publicitar, sau alt conținut comercial; date ale Utilizatorilor sau ale altor persoane fizice, în special: nume și prenume, locul de reședință, numărul de telefon sau adresa de e-mail, numărul de cont bancar, conținut care încalcă drepturile terților, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, bunele maniere, drepturile personale sau reputația altor Utilizatori sau terți, conținut care este rezultatul unui acord cu alți Utilizatori sau terți pentru a influența corectitudinea și transparența evaluării; conținut fals, defăimător sau privind fapte de concurență neloială.

14.6. Furnizorul își rezervă dreptul de a exclude anumite evaluări din ratingul mediu al Utilizatorului sau de a șterge o evaluare, total sau parțial, atunci când o evaluare sau un feedback:

-se referă la un alt Utilizator decât cel evaluat;

-este emisă de Utilizator pentru el însuși;

-este emisă de angajații, rudele sau afinii Utilizatorului evaluat;

-este emisă ca urmare a contactului cu Utilizatorul realizat exclusiv în scopul emiterii unui rating și a unei evaluări (de exemplu, pentru a ridica sau a subestima artificial credibilitatea Utilizatorului);

-este emisă dintr-un Cont creat pe baza unei adrese de e-mail temporare;

-a fost realizat într-un mod care indică automatizarea expunerii sau prin intermediul unor soluții care evită analiza traficului de rețea;

-încalcă Condițiile de Utilizare în orice alt mod.

14.7. Pentru scopul evaluării, la momentul emiterii sale, Utilizatorul acordă Furnizorului un drept neexclusiv, nelimitat teritorial și fără taxă, de utilizare și punere la dispoziția publicului a evaluării, în condițiile prevăzute în acest document.

14.8. Sistemul de rating este în faza de testare, astfel că nu toate funcționalitățile sau soluțiile descrise mai jos funcționează exclusiv fără erori sau sunt disponibile tuturor Utilizatorilor.

 

15. Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea Utilizatorilor

 

15.1. Orice Utilizator poate depune o plângere sau sesizare care privește sau are legătură cu serviciile oferite de Furnizor, respectiv Anunțurile transmise/publicate/nepublicate pe Website, în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.

15.2. Utilizatorii au posibilitatea să transmită Furnizorului oricând plângeri și/sau sesizări cu privire la activitățile cu aparență nelegală desfășurate de un Utilizator al Website-ului care privesc și/sau au legătura cu serviciile furnizate de WEBSITE ori cu privire la informațiile cu aparență nelegală furnizate de un Utilizator al Website-ului, despre care au cunoștință.

15.3. Plângerile vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Website.

15.4. Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, numărul de identificare a Anunțului ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea privește un anumit Anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului reclamat (după caz) și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încât Furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.

15.5. Plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Utilizatorului, Anunțului și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.

15.6. Pentru a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro.

 

16. Reclamații ale Utilizatorilor profesioniști și mediere

 

16.1. Un Utilizator Profesionist poate formula o reclamație în următoarele situații:

-pretinsa nerespectare de către Furnizor a obligațiilor impuse de prezentul document și de Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online;

-prezența unor dificultăți tehnice în ceea ce privește funcționarea sitului, de natură să afecteze utilizarea serviciilor oferite de Furnizor;

-întreprinderea unor activități/ luarea unor măsuri de către Furnizor, de natură să afecteze situația Utilizatorului profesionist;

-blocarea, de către Furnizor, a conținutului selectat, publicat sau trimis de Utilizatorul profesionist sau blocarea Contului Utilizatorului profesionist, în conformitate cu punctul  7.20 și următoarele din prezentul document.

16.2.  Reclamația poate fi transmisă prin funcționalitatea „contact” disponibilă în Pagina Site-ului, în cadrul “Formularului de contact”, În cuprinsul reclamației, Utilizatorul profesionist va furniza, în măsura în care este posibil, date și/sau informații care să permită Site-ului să verifice corect și complet plângerea, în special ID-ul Anunțului, explicația motivelor pentru care nu consideră conținutul ilegal sau contrar Termenilor și Condițiilor Generale și, la alegerea sa, date de contact.

16.3. Dispozițiile articolului art. 15.5. de mai sus se aplică în mod corespunzător plângerilor formulate de Utilizatorii profesioniști în temeiul acestei secțiuni.

16.4. Utilizatorul profesionist poate solicita mediere pentru soluționarea diferendelor care apar între acesta și Firma/Site-ul, în legătură cu serviciile furnizate de Site-ul, inclusiv pentru diferendele referitoare la motive invocate prin plângeri formulate în temeiul articolului 16.1. de mai sus. Site-ul/Firma va încerca soluționarea amiabilă a oricărei astfel de dispute, prin intermediul mediatorilor care cooperează cu Centrul de Soluționare Eficientă a Disputelor (CEDR).

16.5. Utilizatorul profesionist poate oricând să propună un alt mediator, cu ajutorul căruia este dispus să efectueze procedura medierii.

16.6. Opțiunea medierii este voluntară. Site-ul își rezervă dreptul de a refuza participarea la mediere sau de a refuza mediatorul propus de Utilizatorul profesionist.

 

17. Acordul cu privire la prelucrarea și colectarea Datelor cu Caracter Personal

 

17.1. SITE-UL/Firma prelucrează datele personale ale Utilizatorilor săi/ ale persoanelor care acționează în numele și pe seama Utilizatorilor și ale Vizitatorilor in concordanță cu Politica de Confidențialitate și cu Politica privind Aplicațiile de Tip Cookies și Tehnologii similare.

 

18. Modificările Termenilor și Condițiilor Website-ului

 

18.1. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând pe site.

18.2. Modificările intră în vigoare la data indicată de WEBSITE-UL, dar nu mai devreme de 15 zile lucrătoare de la notificarea modificărilor, cu excepția cazului în care dispozițiile legii aplicabile prevăd altfel.

18.3. Modificările nu pot conduce la privarea sau limitarea drepturilor Utilizatorului legate de Serviciile Plătite achiziționate. Cele achiziționate înainte de intrarea în vigoare a modificărilor vor fi prestate în conformitate cu Termenii și Condițiile Generale în vigoare la momentul achiziției puse în aplicare pe baza normelor existente.

18.4. Utilizatorul care nu acceptă conținutul modificărilor realizate își păstrează dreptul de a rezilia contractul în orice moment, de a șterge contul înregistrat pe Website și/sau de a nu mai accesa, vizita sau utiliza, în orice mod, Site-ul.

18.5. Anexele la prezentul Regulament constituie parte integrantă din acesta.

 

19. Legea aplicabilă. Litigii

 

19.1. Drepturile și obligațiile părților, menționate în acești Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care prezentul document le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.

19.2. Orice litigiu care are ca obiect o dispută în legătură cu acești Termeni și Condiții va fi soluționat de instanțele material competente din România, Timișoara, dacă în prealabil, acesta nu a putut fi soluționat pe cale amiabilă de către Părți.

19.3. Bricabroc este marcă înregistrată în Uniunea Europeană 

 

Anexa 1 – Prețuri

 

1.1. Lista de prețuri practicate pe Site pentru  publicarea sau promovarea Anunțurilor este disponibila la rubrica "Mod de funcționare si tarif".

1.2. Prețurile pentru promovarea Anunțurilor și pentru Afișarea Anunțurilor peste eventuala limită gratuită admisă se pot schimba.

1.3. Anunțurile plătite înaintea unei schimbări de prețuri vor beneficia de serviciul ce a fost achitat la prețul specificat pe Website în momentul plății, în timp ce achiziționarea de servicii suplimentare se va face folosind noua grilă de prețuri.

1.4. În cazul plății prin card într-o alta monedă decât cea oficiala, cursul de schimb este stabilit de către furnizorul de plăți cu cardul, în baza cursului stabilit de BNR în ziua precedentă plății.

1.5. În cazul plății prin SMS, cursul de schimb este stabilit de operatorul de telefonie mobilă ale cărui servicii au fost utilizate pentru trimiterea SMS-ului, iar plata va fi evidențiată pe factura primită de la acesta.

1.6. Anunțurile sunt afișate și promovate pe Website în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic. Dacă din motive tehnice sau alte motive neprevăzute, Anunțurile promovate sau plătite pentru a fi afișate nu sunt afișate pe Website în decurs de 24 de ore de la confirmarea plății, vă recomandăm să contactați serviciul de Suport Clienți, la contact@artportal.ro, oferind toate informațiile necesare pentru identificarea acestora.

1.7. Periodic Site-ul derulează campanii promoționale.